Zaposleni

u vrtiću Maštolend

Dušanka Mudrinić

pedagog / vaspitač

Osnivač Predškolske ustanove "Maštolend" iz Novog Sada ...

Diplomirala je na Pedagoškoj akademiji  u Novom Sadu, na smeru za vaspitače i na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na odseku  za pedagogiju. Uža oblast interesovanja joj  je predškolska pedagogija. Ima preko trideset godina iskustva u radu sa decom, roditeljima i vaspitačima a  od 1995   godine  razvija program  u svom vrtiću.  Napisala je nekoliko knjiga i  projekata kao i brojne  stručne  radove  koje je izlagala na  naučno-stručnim  konferencijama  u zemlji i inostranstvu. Autor, koautor  i realizator je dva programa stručnog usavršavanja za vaspitače i stručne saradnike koji   se bave temama vezanim za  savremene pristupe učenju   dece predškolskog   uzrasta. Na čelu je tima koji razvija  autentičan  program rada sa decom uzrasta od 3-7 godina u Predškolskoj ustanovi ‚‚Maštolend‚‚ .

Dunja Tasevski

strukovni vaspitač

Zaposlena u predškolskoj ustanovi "Maštolend" iz Novog Sada od 2006. godine a od 2010. godine i rukovodilac vrtića ...
Diplomirala je na Pedagoškoj akademiji u Novom Sadu smer vaspitač u predškolskom vaspitanju i obrazovanju, zvanje strukovnog vaspitača  stekla na Pedagoškoj akademiji u Vršcu.

Autor je brojnih stručnih radova koje je prezentovala na stručno-naučnim konferencijama u zemlji i na međunarodnom nivou i koji su objavljeni  u zbornicima stručnih radova. Priređivač je nekoliko knjiga nastalih u radu sa decom. Realizator je programa stručnog usavršavanja za vaspitače i stručne saradnike akreditovanog od ZUOVa.

Učestvovala je sa decom na brojnim manifestacijama u Novom Sadu poput Zmajevih dečijih igara, Novosadskog proleća, Dana planete Zemlje .. Autor je i realizator brojnih projekata sa decom, roditeljima i vaspitačima u PU “Maštolend”, koje je izlagala na stručnim skupovima na nivou vrtića i lokalne zajednice. Učestvovala je u međunarodnom projektu Erazmus plus Fondacije Temps.

Deset godina je vaspitač-mentor u PU “Maštolend”, i svake godine obučava po jednog i više vaspitača pripravnika za rad na poslovima vaspitača predškolske dece. Uže interesovanje joj je program “NTC sistem učenja”, Ranka Rajevića i rad sa potencijalno darovitom decom.

Ivan Sakan

strukovni vaspitač- specijalista

Ivan Sakan je vaspitač u Predškolskoj ustanovi "Maštolend" iz Novog Sada od 2011...

Diplomirao na Viskoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Nakon osnovnih studija završio II stepen studija i stekao zvanje Strukovni vaspitač-specijalista iz oblasti fizičko vaspitanje.

Autor je i koautor nekoliko radova koje je izlagao na stručnim skupovima domaćeg i međunarodnog karaktera, Priređivač je nekoliko knjiga koje predstavljaju zbirku najlepših priča koje su deci napisali roditelji tokom projekta kojim se podstiče dečje samopoštovanje. Učestvovao je u međunarodnom projektu Erazmus+ kao i na različitim projektima na nivou vrtića. Realizator je programa stručnog usavršavanja vaspitača i stručnih saradnika akreditovanog od ZUOVa.

Vaspitač je mentor pripravnicima koji se pripremaju za rad vaspitača predškolske dece. Učestvovao je u brojnim manifestacijama sa decom poput Zmajevih dečjih igara, Novosadskog proleća, svečanostima na Konfucijevom institutu Univerziteta u Novom Sadu, projektima u ustanovama kulture i umetnosti. Autor je brojnih projekata sa decom koje je izlagao na stručnim skupovima na nivou vrtića i lokalne zajednice.

Suzana Kuzela

strukovni vaspitač

Vaspitač u Predškolskoj ustanovi "Maštolend" iz Novog Sada od 2006. godine ...

Suzana Kuzela je stekla zvanje strukovni vaspitač na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu . Tokom četrnaest godina iskustva u radu sa decom, u Predškolskoj ustanovi „Maštolend“, izvela je četiri generacije dece.

Pohađala je akreditovane seminare, učestvovala u pisanju i prezentovanju stručnih radova. Učesnik je međunarodnog projekta Erasmus plus Fondacije Tempus. Organizovala, učestvovala i bila je koordinator u različitim projektima i svečanostima na nivou vrtića. Priredila je nekoliko knjiga radeći na podsticanju dečjeg samopoštovanja. Realizator je programa stručnog usavršavanja za vaspitače, koji se bavi savremenim pristupima učenju dece predškolskog uzrasta.

Učestvovala je sa decom na brojnim manifestacijama na nivou Grada Novog Sada. Bila je uključena u obrazovne projekte ustanova kulture i umetnosti. Duži niz godina je vaspitač-mentor u vrtiću Maštolend i edukovala je brojne pripravnike koji su se pripremali za poslove vaspitača predškolske dece. Nakon višegodišnjeg iskustva u kreiranju autentičnog načina rada sa decom na nivou vaspitne grupe izabrana je za koordinatora tima vaspitača za građenje kvaliteta VORa na nivou ustanove. Član je Aktiva privatnih predškolskih ustanova koji se bavi kvalitetom vaspitno-obrazovnog rada. Aktivan je član udruženja vaspitača Novi Sad.

Slađana Lalošević

vaspitač / profesor razredne nastave

Vaspitač u Predškolskoj ustanovi ,,Maštolend"...
Diplomirala je na Pedagoškoj akademiji u Novom Sadu smer vaspitač u predškolskom vaspitanju i obrazovanju, zvanje strukovnog vaspitača  stekla na Pedagoškoj akademiji u Vršcu.

Autor je brojnih stručnih radova koje je prezentovala na stručno-naučnim konferencijama u zemlji i na međunarodnom nivou i koji su objavljeni  u zbornicima stručnih radova. Priređivač je nekoliko knjiga nastalih u radu sa decom. Realizator je programa stručnog usavršavanja za vaspitače i stručne saradnike akreditovanog od ZUOVa.

Učestvovala je sa decom na brojnim manifestacijama u Novom Sadu poput Zmajevih dečijih igara, Novosadskog proleća, Dana planete Zemlje .. Autor je i realizator brojnih projekata sa decom, roditeljima i vaspitačima u PU “Maštolend”, koje je izlagala na stručnim skupovima na nivou vrtića i lokalne zajednice. Učestvovala je u međunarodnom projektu Erazmus plus Fondacije Temps.

Deset godina je vaspitač-mentor u PU “Maštolend”, i svake godine obučava po jednog i više vaspitača pripravnika za rad na poslovima vaspitača predškolske dece. Uže interesovanje joj je program “NTC sistem učenja”, Ranka Rajevića i rad sa potencijalno darovitom decom.

Danijela Dugalić

vaspitač

Vaspitač u PU „Maštolend“ od 2012. godine ...
Za vaspitački poziv se opredelila nakon završene srednje muzičke škole „Isidor Bajić“ u Novom Sadu. Diplomirala je na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Nakon osnovnih studija završila drugi stepen studija i stekla zvanje „stukovni vaspitač – specijalista za muzičko vaspitanje“.

Učestvovala je sa decom na brojnim manifestacijama u Novom Sadu poput Zmajevih dečijih igara, Novosadskog proleća, Dana planete Zemlje .. Autor je i realizator brojnih projekata sa decom, roditeljima i vaspitačima u PU “Maštolend”, koje je izlagala na stručnim skupovima na nivou vrtića i lokalne zajednice.

Redovno pohađa programe stručnog usavršavanja i učestvuje u različitim projektima na nivou vrtića. Kao vaspitač specijalista za muzičko vaspizanje i obrazovanje učestvovala je sa decom u brojnim manifestacijama na nivou grada Novog Sada, između ostalog na Zmajevim dečijim igrama, na svečanostima Konfučijevog instituta Univerziteta u Novom Sadu, Novosadskom proleću, .. Takođe, učestvovala je u različitim istraživanjima u vrtiću sa ciljem podsticanja muzičkih sposobnosti dece. Bila je uključena u naučno-istraživačke projekte profesora Filozofkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Ivana Simić

vaspitač

Završila je Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača ...

… u Novom Sadu i stekla zvanje strukovni  vaspitač.

Nekoliko godina je volontirala a zatim se od 2012 godine zaposlila  u  vrtiću Maštolend.
Pohađala brojne akreditovane seminare i programe stručnog usavršavanja na nivou ustanove.

Sanja Ostojić

vaspitač

Rođena u Somboru. Osnovne akademske studije ...
završila 2016. godine u Somboru i stekla zvanje diplomirani vaspitač. Iste godine upisala master studije i 2017. stekla zvanje master vaspitač-metodičar likovne kulture.
Sa željom da unapredi i proširi svoje znanje, 2016. godine završava „Osnovni bazični kurs Montesori programa I i II deo“ u Beogradu i stiče međunarodno priznate sertifikate. Poseduje sertifikat osnovnog poznavanja Mađarskog jezika, i B2 nivo Engleskog jezika.
Od 2016. godine do marta 2018. godine, radila je kao personalni asistent u osnovnoj školi „Nikola Vukićević“ u Somboru, u međuvremenu je radila i kao online predavač Engleskog jezika u „Bibo Global Opportunity“. Od maja 2018. godine radi kao vaspitač pripravnik u predškolskoj ustanovi „Maštolend“ . Od tada je stekla NTC sertifikat i učesnik je projekta „Održivi razvoj u predškolskom programu“.

Nada Gligorić

vaspitač

Rođena u Novom Sadu. Karlovaćku gimnaziju završila u Sremskim Karlovcima na smeru ...
savremeni jezici – engleski jezik 2010. godine i nakon toga upisala Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu i postala diplomirani strukovni vaspitač 2013. godine
U periodu od 2013. do 2014. godine diplomirala menadzment, smer informatički menadzment na univerzitetu Union Fakultet za poslovno industrijski menadzment u Beogradu. Obuku za rad vaspitača započela u Maštolendu u maju 2018.godine.

Darko Stojković

pedagog

Diplomirani master pedagog. Osnovne studije završio na Filozofskom fakultetu u Nišu, master studije na Filozofskom u Novom Sadu.

Svetlana Kenig

asistent

Ana Senješ

kuvarica/servirka

Aleksandra Drača

kuvarica/servirka

dr Vesna Vuleković

pedijatar i nutricionista

Medicinski fakultet je završila u Novom Sadu ...

Nakon položenog kursa socijalne pedijatrije sa velikom ljubavlju prema pedijatriji upisala je volontersku specijalizaciju, koju je sa uspehom završila.

Kao pedijatar samostalno iskustvo je stekla otvorivši privatnu praksu u Sremskim Karlovcima. Nakon sedam godina je dobila posao u Domu Zdravlja i radi u objektu Liman, gde je sada načelnik službe.

Tokom ambulantnog rada osposobljena je za ultrazvučni pregled kukova kod dece, što radi već pet godina. Takođe je pohađala kurs i ima sertifikat za ultrazvučni pregled mozga. Sa velikim interesovanjem prati nove trendove u medicini, pa je tako krenula i stazom homeopatije.

Maštolend