Тема Progress:

Cilj prezentacije koja sledi  jeste da vam omogući da iskoristite napredne Gmail opcije kako biste postali produktivniji i efikasniji u radu sa e-poštom.

Upoznaćemo vas sa nekoliko izuzetno korisnih opcija koje nudi Gmail. Od zakazivanja slanja e-mailova u budućnosti, do efikasnog organizovanja vaše e-pošte i korišćenja automatskih odgovora.

Pregled tema koje ćemo obuhvatiti u prezentaciji:

  • Opcija odloženog slanja poruka za planiranje komunikacije
  • Skrivena kopija poruke (BCC) za očuvanje privatnosti
  • Organizacija Gmail inboxa kroz oznake i kategorije
  • Automatski odgovori za situacije kada niste dostupni
  • Personalizovani potpis za dodatnu profesionalnost
  • Formiranje grupa za brzo i masovno slanje e-mailova
  • Rad sa prilozima i efikasno deljenje dokumenata

1 : Opcija odloženog slanja poruka za planiranje komunikacije

Opcija odloženog slanja omogućava vam da unapred pripremite poruke i postavite ih da se automatski pošalju u pravom trenutku, čime ćete olakšati svoj rad i planiranje komunikacije.

2 : Skrivena kopija poruke (BCC) za očuvanje privatnosti

Skrivena kopija poruke (BCC) je opcija u Gmailu koja vam omogućava da šaljete poruke više primaoca, ali bez otkrivanja identiteta svakog primaoca ostalima.

3  : Organizacija Gmail inboxa kroz oznake i kategorije

Korišćenje opcije oznaka i kategorija u predškolskoj ustanovi donosi niz prednosti i olakšava organizaciju i upravljanje e-poštom.

4 : Automatski odgovori za situacije kada niste dostupni

Opcija “Automatski odgovor” u Gmailu omogućava korisnicima automatsko slanje odgovora na primljene e-mail poruke, što je korisno za obaveštavanje o odsustvu, potvrdi prijema, filtriranju e-mailova i efikasnijem upravljanju komunikacijom.

5  : Personalizovani potpis za dodatnu profesionalnost

Personalizovani potpis u opcijama Gmaila je korisnički definisana završna poruka koja se automatski dodaje na dno svakog e-maila koji šaljete.

6  : Formiranje grupa za brzo i masovno slanje e-mailova

Opcija “Formiranje grupa” u Gmail-u omogućava korisnicima da kreiraju liste kontakata sa više primalaca kako bi brzo i efikasno slali e-mail poruke istovremeno svim članovima te grupe.

7  : Rad sa prilozima i efikasno deljenje dokumenata

Prilozi u mejlu je opcija koja se vrlo često koristi. Svaka e-mail poruka, pored tekstualnog dela, može sadržati i priloge kao što su dokumenti i drugi fajlovi različitih veličina.

Nadamo se da smo vam otkrili bar jednu od naprednih funkcija Gmaila koju do sada niste primenjivali, a koja vam nudi olakšavajuće mogućnosti u svakodnevnom radu.

Slobodno postavite pitanja koja imate na seminari.mastolend@gmail.com, kako bismo vam pomogli da iskoristite Gmail elektronsku poštu na najbolji mogući način.

Maštolend