Zadatak za učesnike

Pokušajte da, na osnovu saznanja iz prethodne prezentacije tačno popunite tabelu  koja sledi. Od Vas se očekuje da napravite razliku izneđu stare i nove koncepcije predškoslkog vaspitanja i obrazovanja u odnosu na  ciljeve, ishode, intervencije praktičara, vrednovanje, alata za praćenje i načina evaluacije.

Kviz

Kviz Korak 2


Maštolend