Укратко опишите улогу бајке “Три прасета“ у формирању појма дома код деце и развијању личног односа према њему као вредности. Објасните разлику између нивоа заплета и нивоа значења и зашто је то важно у овом програму.

Maštolend