На основу претходних примера анализа пронађите у другој активности “Шта је
најдраже“ свих 10 принципа.
ПРИНЦИПИ У АКТИВНОСТИ  “ШТА ЈЕ НАЈДРАЖЕ”

Maštolend