Уколико сте успешно урадили претходне задатке неће Вам бити тешко да анализирате свих десет карактеристика програма и у виду кратких одговора напишете да ли, и како кроз њих препознајете отвореност, флексибилност, вариабилност програма и игровни карактер.

Молимо Вас да Ваша размишљања унесете одговоре у предвиђена поља

Maštolend