1. Koliko često podstičete decu da aktivno učestvuju u grupnim aktivnostima?

2. Na koji način podstičete decu da rade u timu i pružaju međusobnu podršku?

4. Koliko često podstičete decu u rešavanju konflikata i negovanju pozitivnih odnosa među vršnjacima?

3. Koliko često podstičete decu da aktivno učestvuju u diskusijama i izražavaju svoje ideje?

5. Kako uspostavljate otvorenu komunikaciju i saradnju sa roditeljima u cilju podrške učenju i saradnji dece?

6. Koliko često podstičete decu da budu empatična i podržavajuća prema svojim vršnjacima?

Maštolend