Cilj prezentacije koja sledi  jeste da vam omogući da iskoristite napredne Gmail opcije kako biste postali produktivniji i efikasniji u radu sa e-poštom.

Upoznaćemo vas sa nekoliko izuzetno korisnih opcija koje nudi Gmail. Od zakazivanja slanja e-mailova u budućnosti, do efikasnog organizovanja vaše e-pošte i korišćenja automatskih odgovora.

Pregled tema koje ćemo obuhvatiti u prezentaciji:

  • Opcija odloženog slanja poruka za planiranje komunikacije
  • Skrivena kopija poruke (BCC) za očuvanje privatnosti
  • Organizacija Gmail inboxa kroz oznake i kategorije
  • Automatski odgovori za situacije kada niste dostupni
  • Personalizovani potpis za dodatnu profesionalnost
  • Formiranje grupa za brzo i masovno slanje e-mailova
  • Rad sa prilozima i efikasno deljenje dokumenata

*(view)

PREZENTACIJA 2.2.

Nadamo se da smo vam otkrili bar jednu od naprednih funkcija Gmaila koju do sada niste  primenjivali, a koja vam nudi olakšavajuće mogućnosti u svakodnevnom radu.


Maštolend