Šta predstavlja pedagošku dokumentaciju nastalu tokom razvijanja programa?
Dokumentacija koja nastaje tokom tazvijanja programa predstavlja ,,vidljive tragove” o onome što se događalo. Nije svaka dokumentacija pedagoška. Ono što odabrane materijale čini pedagoškom jeste mogućnost za promišljanje, preispitivanje i interpretiranje događaja i iskustava dece  i odraslih, te razvijanje novih mogućnosti za proširivanje iskustva. Dokumentovanje vodi vaspitač uključujući u njega decu i roditelje.
S obzirom da pedagoška dokumentacija služi vaspitaču kao istraživački alat u razvijanju realnog programa i kao osnov za razvijanje refleksivne prakse kroz razmenu sa decom, roditeljima, kolegama i saradnicima izvan vrtića, u cilju istraživanja značenja i kreiranju novih mogućnosti u razvijanju programa, veliku podršku može da pruži  obezbeđivanje elektronskog vođenja  kojim se skraćuje vreme i olakšava dokumentovanje.
U nastavku pogledajte pregled uobičajenih sredstava i tehnika dokumentovanja za koje ćemo Vam predložiti odgovarajuće digitalne alate.
Fotografije i video zapisi
Fotografijama, video zapisima i grafičkim slikama možemo najbolje uhvatiti i prikazati procese koji se događaju tokom  svakodnevnog  života  u grupi i vrtiću.
Zabeleške
*(desno 2 fotografije)
  • Podsetnik, plan akcije, komentar, neki podatak,
  • Podsetnik koga da uključite, koje materijale da pripremite…
  • Dečji prikaz doživljaja iskustva, saznanja, odnosa prema nečemu.
  • Lista pitanja koju deca postavljaju u okviru tema kojima se bave.
  • Kratke beleške situacija,razgovora sa decom i predloga rešavanja problema.
Crteži, mape, skice, planovi, karte, kalendari, grafikoni
Bilteni, novine, flajeri, brošure, knjige…
*(sredina 2 fotografije)
Više o dokumentovanju možete saznati u knjizi ,,Priručnik za dokumentovanje: pedagoška dokumentacija i dokumentovanje u Osnovama programa PVO ,,Godine uzleta” / Živka Krnjaja, Dragana Pavlović Breneselović.- Beograd: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2022 (Zemun: Pekograf).

Maštolend