Poštovane koleginice i kolege,

Pred Vama je obuka za korišćenje digitalnih alata kao podrške dokumentovanju praćenja i razvijanja realnog programa. Shodno tome digitalni alati koji su  predmet ove obuke odabrani su da podrže dokumentovanje razvijanja programa vezano za konceptualna polazišta Osnova programa PVO ,,Godine uzleta”.

,,Kao praktičar sigurno ste se više puta pitali zašto na dokumentovanje da gubite toliko svog vremena i energije? Ali i sami znate da je, kada razvijate program rada sa decom, potrebno stalno tražiti nove mogućnosti i ideje i naći odgovore na mnoga pitanja koja se otvaraju. Potrebno je nešto što će vas podsetiti i podstaći, na osnovu čega ćete razmišljati, dopunjavati i revidirati svoje razumevanje deteta, učenja, vrtića, učešća vaspitača i drugih odraslih, izgleda prostora i vrste materijala koje obezbeđujete. Nešto na šta se možete osloniti u svojoj stručnoj argumentaciji i obrazlaganju drugima šta vi radite. Da li želite da uključite u vašu priču o tome šta sve radite u vrtiću i priču roditelja i dece u grupi o njihovim iskustvima i doživljajima? Želite li da roditelji budu informisani, da se prijatno iznenade fotografijama koje pokazuju kako deca istražuju i uzajamno sarađuju, da se i oni zainteresuju i pričaju o tome šta sve zapravo vi radite sa decom? To mogu biti neki od razloga da prihvatite dokumentovanje kao korisno i važno za vašu svakodnevnu praksu “. (Priručnik za dokumentovanje, D.P. Breneselović i Ž. Krnjaja)

Imajući u vidu da je dokumentovanje jedna od ključnih strategija koju vaspitač koristi u razvijanju programa, pokušali smo da pronađemo najjednostavnije, besplatne, digitalne alate koji bi bili podrška u ovom procesu.


Maštolend