O obuci

Dobrodošli na program stručnog usavršavanja ,,Digitalni alati kao podrška dokumentovanju praćenja i razvijanja programa”

Autori programa su stručni saradnik – pedagog Dušanka Mudrinić i vaspitač Ivan Sakan. 

Opšti cilj programa jeste jačanje kompetencija učesnika za upotrebu otvorenih digitalnih alata kao oruđa za organizovanje profesionalnog i projektnog portfolija. Osposobljavanje učesnika za bezbedno korišćenje interneta, zaštitu ličnih podataka i privatnosti dece i odraslih prilikom upotrebe digitalnih alata.

 

Specifični ciljevi programa:

✔  Jačanje kompetencija učesnika da koriste različite digitalne alate kao pomoć u organizovanju dokumentacije za praćenje grupnih procesa učenja i razvijanja programa.

✔  Podrška učesnicima u korišćenju veb-alata za kreiranje vlastitog profesionalnog portfolija. 

✔ Osposobljavanje učesnika za kreiranje internet okruženja za komunikaciju sa roditeljima. 

 ✔ Jačanje kompetencija učesnika da koriste različite digitalne alate kao pomoć u organizovanju projektnog portfolija.

 ✔ Osposobljavanje učesnika za bezbedno korišćenje interneta, zaštitu ličnih podataka i privatnosti dece i odraslih prilikom upotrebe digitalnih alata.

 

Teme programa:

✔ Digitalni alati kao podrška dokumentovanju praćenja i razvijanja programa.

✔ Bezbedno korišćenje interneta, zaštita ličnih podataka i privatnosti dece i odraslih prilikom upotrebe digitalnih alata. 

✔ Kreiranje sadržaja korišćenjem Google alata.

✔ Kreiranje prostora za profesionalni, projektni i procesni portfolio na WordPress platformi.

 

Ciljna grupa:   Vaspitač u predškolskoj ustanovi. Medicinska sestra-vaspitač. Stručni saradnik u predškolskoj ustanovi. Direktor.

Program je odobren od Pedagoškog zavoda Vojvodine, br.rešenja 1189, traje 3 dana po 8 sati, elektronski.

 

Maštolend