Основне информације о програму

 

Организатор програма:Предшколска установа – дечји вртић „Маштоленд” Радничка 18, Нови Сад
Особа за контакт:Душанка Мудринић, Ресавска 4, Нови Сад, 0641124927, mastolend@yahoo.com
Аутори:
  • Бисерка Вуњак Спасојевић, педагог;
  • Душанка Мудринић, педагог ПУ дечји вртић „Маштоленд”, Нови Сад.
Реализатори:
  • Бисерка Вуњак Спасојевић, педагог;
  • Душанка Мудринић, педагог , ПУ дечји вртић „Маштоленд”, Нови Сад;
  • Андријана Струхар Ћирић, педагог, ПУ „Вчиелка“, Бачки Петровац;
  • Сузана Кузела, струковни васпитач, ПУ дечји вртић „Маштоленд”, Нови Сад
Област:П2
Компетенција:K3
Општи циљеви:Развијање идеја хуманистичкe екологијe и јачање професионалних компетенција васпитача и стручних сарадника у примени савремених психолошко педагошких технологија за формирање еколошке свести.
Специфични циљеви:Развијање компетентности практичара за остваривање идеја хуманистичке екологије кроз програм „Ми смо Земљани” Н.Н.Вересова; Овладавање васпитача психолошко педагошким технологијама за: изграђивање вредносних циљева код деце , подстицање стваралачког изражавања, интелектуалних способности и мишљења деце и богаћење дечјих знања; Оснаживање васпитача и стручних сарадника у пројектном учењу, активном укључивању деце , индивидуализованом приступу, интегративним методама рада, креирању прилика за учење као коконструкције знања, буђењу унутрашње мотивације и аутономије детета.
Циљна група:
  • Стручни сарадник у предшколској установи
  • стручни сарадник у школи
  • васпитач у предшколској установи
  • сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Теме програма:Теоријска полазишта хуманистичке екологије;Упознавање са карактеристикама и принципима програма и њихова анализа кроз примере из праксе; Формирање појма дома и развијање личног односа према њему као вредности; Формирање система еколошких вредности и проширивање појма дома на шире станиште; Формирање личног односа према планети Земљи као дому.
Број учесника:30
Трајање програма:5 недеља, 35 сати, 35 бодова

 

Sadržaj Акредитовани семинар

Maštolend