Akreditovani programi stručnog usavršavanja

– izvođenje preko interneta

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA “PRIČE ZA UČENJE”

Više o programu stručnog usavršavanja

O obuci

Dobrodošli na program stručnog usavršavanja ,,Priče za učenje”

Autori  programa su pedagozi Dragana Babić i  Dušanka Mudrinić.

Opšti cilj programa jeste razumevanje važnosti  praćenja razvoja dispozicija za učenje kod deteta   i njihovo dokumentovanje  kroz priče za učenje.

Specifični ciljevi programa:

 • Upoznavanje učesnika obuke sa teorijskim polazištima dispozicija za učenje.
 • Razumevanje značaja dokumentovanja učenja i razvoja deteta, kroz priče za učenje.
 • Osnaživanje učesnika obuke za prepoznavanje situacija učenja i pisanje priča za učenje.

Teme programa:

 • Dispozicije za učenje?
 • Praćenje razvoja dispozicija za učenje kroz priče za učenje.
 • Priče za učenje.

Ciljna grupa: Stručni saradnik u predškolskoj ustanovi,  vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra-vaspitač, direktor.

Program je odobren od Pedagoškog zavoda Vojvodine, br.rešenja 1187

Број учесника:

30

Трајање програма:

16h (čega 8 elektronski i 8 neposrednog rada)

Više o programu stručnog usavršavanja
Опис програма и циљеви:

Оснаживање васпитача и стручних сарадника у реализацији васпитно образовних активности изван вртића и коришћење ресурса у природи и локалној заједници за реализацију програмских циљева.

Богаћење сазнања васпитача и стручних сарадника о учењу изван вртића и могућностима коришћења ресурса из природног и културног окружења. Препознавање значаја непосредног контакта са аутентичним изворима сазнања за дечји развој и напредовање. Јачање компетенција васпитача и стручних сарадника за планирање, организацију и проширивање избора ресурса у локалној заједници и креирање прилика за учење у “животном окружењу”. Развијање компетенција васпитача и стручних сарадника  за укључивање  родитеља као партнера у реализацији васпитно образовних активности изван вртића.

Број учесника:

30

Трајање програма:

Три  недеље,  16 сати обуке.

Цена по учеснику и спецификација цене: 2.500,00 динара (накнада реализатора, израда и дистрибуција радног материјала,  трошкови организације  завршног сусрета.)

DIGITALNI ALATI KAO PODRŠKA DOKUMENTOVANJU PRAĆENJA I RAZVIJANJA PROGRAMA

Više o programu

O obuci

Dobrodošli na program stručnog usavršavanja ,,Digitalni alati kao podrška dokumentovanju praćenja i razvijanja programa”

Autori programa su stručni saradnik – pedagog Dušanka Mudrinić i vaspitač Ivan Sakan. 

Opšti cilj programa jeste jačanje kompetencija učesnika za upotrebu otvorenih digitalnih alata kao oruđa za organizovanje profesionalnog i projektnog portfolija. Osposobljavanje učesnika za bezbedno korišćenje interneta, zaštitu ličnih podataka i privatnosti dece i odraslih prilikom upotrebe digitalnih alata.

Specifični ciljevi programa:

✔  Jačanje kompetencija učesnika da koriste različite digitalne alate kao pomoć u organizovanju dokumentacije za praćenje grupnih procesa učenja i razvijanja programa.

✔  Podrška učesnicima u korišćenju veb-alata za kreiranje vlastitog profesionalnog portfolija. 

✔ Osposobljavanje učesnika za kreiranje internet okruženja za komunikaciju sa roditeljima. 

✔ Osposobljavanje učesnika za kreiranje internet okruženja za komunikaciju sa roditeljima

 ✔ Jačanje kompetencija učesnika da koriste različite digitalne alate kao pomoć u organizovanju projektnog portfolija.

 ✔ Osposobljavanje učesnika za bezbedno korišćenje interneta, zaštitu ličnih podataka i privatnosti dece i odraslih prilikom upotrebe digitalnih alata.

  Teme programa:

  ✔ Digitalni alati kao podrška dokumentovanju praćenja i razvijanja programa.

  ✔ Bezbedno korišćenje interneta, zaštita ličnih podataka i privatnosti dece i odraslih prilikom upotrebe digitalnih alata. 

  ✔ Kreiranje sadržaja korišćenjem Google alata.

  ✔ Kreiranje prostora za profesionalni, projektni i procesni portfolio na WordPress platformi.

  Ciljna grupa:   Vaspitač u predškolskoj ustanovi. Medicinska sestra-vaspitač. Stručni saradnik u predškolskoj ustanovi. Direktor.

  Program je odobren od Pedagoškog zavoda Vojvodine, br.rešenja 1189, traje 3 dana po 8 sati, elektronski.

  PRIJAVA NA KURS

  8 + 10 =

  Akreditovani  programi  stručnog usavršavanja

  Здраво одрастање – Заштита менталног здравља и превенција болести зависности за узраст деце од 5 до 10 година

  Više o programu stručnog usavršavanja
  Организатор програма:

  Предшколска установа – дечји вртић Маштоленд, Радничка 18, Нови Сад, mastolend@yahoo.com, 021527780, 0641124927, 021527780

  Особа за контакт:

  Душанка Мудринић, dusankamudrinic@yahoo.com, 021527780, 0641124927

  Аутори:

  Ибоја Гера, Магистар наука , Висока школа струковних студија за об. васп.; Соња Миладиновић, -, МПНТР, Школска управа Нови Сад; Драгана Бабић, -, ШОСО „Милан Петровић„ са домом ученика Нови Сад; Снежана Родић, -, ОШ„Коста Трифковић„ Нови Сад Иницијално образовање; Бисерка Вуњак Спасојевић, -, -; Тајана Дивилд, -, ПУ „Радосно детињство„ Нови Сад;

  Реализатори:

  Драгана Бабић, -, ШОСО „Милан Петровић„ са домом ученика Нови Сад; Снежана Родић, -, ОШ„Коста Трифковић„ Нови Сад Иницијално образовање; Бисерка Вуњак Спасојевић, -, -; Тајана Дивилд, -, ПУ „Радосно детињство„ Нови Сад; Аница Дудварски, Специјалиста предшколске педагогије, Дом здравља: „Бечеј„ Бечеј;

  Област:

  здравствено васпитање

  компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

  Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

  Утицати на смањење понашања која нарушавају ментално здравље детета и стварати услове за одрастање у средини пуној љубави, прихватања, подршке и заштите,унапређивањем потенцијала породице,институције и вршњачких група у дететовом окружењу

  Унапредити вештине у развијању комуникације; Развијати осетљивости за препознавање осећања и стицања вештина прихватања изражавања осећања; Подстицати процес социјализације и разумевања односа између појединца и групе; Развијати осетљивости за поједине изворе конфликата, њиховог тока и разрешавања; Упознати учеснике са елементарним знацима нарушеног менталног здравља и основним поступцима превенције и психолошке прве помоћи.

  наставник разредне наставе
  васпитач у предшколској установи
  стручни сарадник у предшколској установи
  стручни сарадник у школи

  Теме програма:

  1. дан

  Добра размена-успешна комуникациј, Шта је иза заклонаПаузаШетачи, скакачи, испробавачи – етикетирање и предрасудеПаузаОсећања и шта са њимаПаузаЖеље и потребе

  2. дан

  Појединац и група – Сличности и разлике, Шта нам је заједничко? ПаузаЛиста одлукаПаузаАктивно слушање и Цртање једном оловкомПаузаСукоб и сарадња у односима: Ја-Ти поруке и Трагање за решењем

  3. дан

  Програм из угла деце, родитеља, просветних радникаПаузаСтрес и како се изборити са њим – Технике опуштањаПаузаОд негирања до опажања – психолошка прва помоћ, Сигурно и несигурно место, Прича о светлостиПаузаИгре за подстицање дечјег самопоштовања и Сређивање хаоса

  Број учесника:

  26

  Трајање програма:

  3 дана,   35 бодова

  Цена: 3.900,00 динара по учеснику обуке

   У цену је урачунат материјал за рад са учесницима у току обуке, радна скрипта за сваког учесника обуке са описаним активностима за рад са децом (45 игара) и разрађеним сценаријима за 6 родитељских састанака, умножене листе, обрасци за евиденцију рада са родитељима и са децом и хонорари за ауторе и 2 водитеља семинара.

  Подстицање дечјег самопоштовања путем кооперативне комуникације

  Više o programu stručnog usavršavanja
  Организатор програма:

  Предшколска установа – дечји вртић Маштоленд, Радничка 18, Нови Сад, mastolend@yahoo.com, 021527780, 0641124927, 021527780

  Душанка Мудринић, dusankamudrinic@yahoo.com, 021527780, 0641124927

  Ибоја Гера, Магистар, Висока школа струковних студија за об.васп. НС; Драгана Бабић, -, ШОСО”Милан Петровић”са домом ученика Нови Сад;

  Драгана Бабић, -, ШОСО”Милан Петровић”са домом ученика Нови Сад; Аница Дудварски, Специјалиста предшколске педагогије Радн, Дом здравља: „Бечеј„ Бечеј; Бисерка Вуњак Спасојевић, -, -; Тајана Дивилд, -, ПУ „Радосно детињство„ Нови Сад; Енике Тадић, -, Предшколска Установа „Лабуд Пејовић„ Бечеј; Арабела Варга, -, ОШ „Никола Тесла”, Бачка Топола;

  предшколско васпитање и образовање

  компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

  Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

  Указати стручњацима и родитељима о друштвеном, професионалном и личном значају подстицања дечјег самопоштовања, њиховим оснаживањем за разумевање, планирање, примену и евалуацију посебних поступака у сарадњи вртића и породице.

  Упућивање у различите начине примене Приручника за подстицање дечјег самопоштовања – ЈА,(аутора Гера Ибоје и Љубице Дотлић) и предложених активности за децу, васпитаче и родитеље. Указивање на значај три аспекта самопоштовања код деце, упознавање са: својим пореклом и припадношћу породици путем израде Породичног споменара (аспект Фамилијарности); својим телом, осећањима, речима и жељама, кроз израду и попуњавање и изграђивање односа према свом Личном ковчежићу (аспект приватности); и односом дечјих жеља, способности и права (аспект легитимности)

  васпитач у предшколској установи

  медицинска сестра – васпитач

  стручни сарадник у предшколској установи

  1. дан

  Приче о имену Пауза Групна слика Пауза Ја као мала беба, Аутобиографија у стрипу ПаузаМатрица је метод-упознавање са Приручником, Варијације игара

  2. дан

  Игра именима, Лични ковчежић Пауза Огрлица од лепих речи, Шта радим кад ништа не радим, Упутство за срећу Пауза Играоница за децу и родитеље Пауза Представљање израђених сценарија за играонице, Рад са родитељима- изазови, добити, препоруке

  3. дан

  Теоријска основа приче о самопоштовањуПаузаДа сам поново дете… Шта си ти мислила кад си била мала о… Пауза Наш свет-наша заједница, Главни јунак приче

  Богаћење сазнања васпитача и стручних сарадника о учењу изван вртића и могућностима коришћења ресурса из природног и културног окружења. Препознавање значаја непосредног контакта са аутентичним изворима сазнања за дечји развој и напредовање. Јачање компетенција васпитача и стручних сарадника за планирање, организацију и проширивање избора ресурса у локалној заједници и креирање прилика за учење у “животном окружењу”.

  Развијање компетенција васпитача и стручних сарадника  за укључивање  родитеља као партнера у реализацији васпитно образовних активности изван вртића.

  Број учесника:

  28

  Трајање програма:

  Дана: 3 ,  Број бодова: 21.

  Цена: 3.900,00 динара по учеснику обуке;

  У цену је урачунат ЈА – Приручник за подстицање дечјег самопоштовања (у електронској форми) за сваког учесника обуке, сав материјал који користе учесници у току обуке и умножена упутства за праћење примењених активности након обуке, путни трошкови, хонорари аутора програма и хонорари два водитеља

  PRIJAVA NA KURS

  9 + 8 =

  Maštolend