Akreditovani programi stručnog usavršavanja

– izvođenje preko interneta

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA “PRIČE ZA UČENJE”

Više o programu stručnog usavršavanja

O obuci

Dobrodošli na program stručnog usavršavanja ,,Priče za učenje”

Autori  programa su pedagozi Dragana Babić i  Dušanka Mudrinić.

Opšti cilj programa jeste razumevanje važnosti  praćenja razvoja dispozicija za učenje kod deteta   i njihovo dokumentovanje  kroz priče za učenje.

Specifični ciljevi programa:

  • Upoznavanje učesnika obuke sa teorijskim polazištima dispozicija za učenje.
  • Razumevanje značaja dokumentovanja učenja i razvoja deteta, kroz priče za učenje.
  • Osnaživanje učesnika obuke za prepoznavanje situacija učenja i pisanje priča za učenje.

Teme programa:

  • Dispozicije za učenje?
  • Praćenje razvoja dispozicija za učenje kroz priče za učenje.
  • Priče za učenje.

Ciljna grupa: Stručni saradnik u predškolskoj ustanovi,  vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra-vaspitač, direktor.

Program je odobren od Pedagoškog zavoda Vojvodine, br.rešenja 1187

Број учесника:

30

Трајање програма:

16h (čega 8 elektronski i 8 neposrednog rada)

Više o programu stručnog usavršavanja
Опис програма и циљеви:

Оснаживање васпитача и стручних сарадника у реализацији васпитно образовних активности изван вртића и коришћење ресурса у природи и локалној заједници за реализацију програмских циљева.

Богаћење сазнања васпитача и стручних сарадника о учењу изван вртића и могућностима коришћења ресурса из природног и културног окружења. Препознавање значаја непосредног контакта са аутентичним изворима сазнања за дечји развој и напредовање. Јачање компетенција васпитача и стручних сарадника за планирање, организацију и проширивање избора ресурса у локалној заједници и креирање прилика за учење у “животном окружењу”. Развијање компетенција васпитача и стручних сарадника  за укључивање  родитеља као партнера у реализацији васпитно образовних активности изван вртића.

Број учесника:

30

Трајање програма:

Три  недеље,  16 сати обуке.

Цена по учеснику и спецификација цене: 2.500,00 динара (накнада реализатора, израда и дистрибуција радног материјала,  трошкови организације  завршног сусрета.)

PRIJAVA NA KURS

1 + 2 =

Akreditovani  programi  stručnog usavršavanja

Здраво одрастање – Заштита менталног здравља и превенција болести зависности за узраст деце од 5 до 10 година

Više o programu stručnog usavršavanja
Организатор програма:

Предшколска установа – дечји вртић Маштоленд, Радничка 18, Нови Сад, mastolend@yahoo.com, 021527780, 0641124927, 021527780

Особа за контакт:

Душанка Мудринић, dusankamudrinic@yahoo.com, 021527780, 0641124927

Аутори:

Ибоја Гера, Магистар наука , Висока школа струковних студија за об. васп.; Соња Миладиновић, -, МПНТР, Школска управа Нови Сад; Драгана Бабић, -, ШОСО „Милан Петровић„ са домом ученика Нови Сад; Снежана Родић, -, ОШ„Коста Трифковић„ Нови Сад Иницијално образовање; Бисерка Вуњак Спасојевић, -, -; Тајана Дивилд, -, ПУ „Радосно детињство„ Нови Сад;

Реализатори:

Драгана Бабић, -, ШОСО „Милан Петровић„ са домом ученика Нови Сад; Снежана Родић, -, ОШ„Коста Трифковић„ Нови Сад Иницијално образовање; Бисерка Вуњак Спасојевић, -, -; Тајана Дивилд, -, ПУ „Радосно детињство„ Нови Сад; Аница Дудварски, Специјалиста предшколске педагогије, Дом здравља: „Бечеј„ Бечеј;

Област:

здравствено васпитање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Утицати на смањење понашања која нарушавају ментално здравље детета и стварати услове за одрастање у средини пуној љубави, прихватања, подршке и заштите,унапређивањем потенцијала породице,институције и вршњачких група у дететовом окружењу

Унапредити вештине у развијању комуникације; Развијати осетљивости за препознавање осећања и стицања вештина прихватања изражавања осећања; Подстицати процес социјализације и разумевања односа између појединца и групе; Развијати осетљивости за поједине изворе конфликата, њиховог тока и разрешавања; Упознати учеснике са елементарним знацима нарушеног менталног здравља и основним поступцима превенције и психолошке прве помоћи.

наставник разредне наставе
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

Теме програма:

1. дан

Добра размена-успешна комуникациј, Шта је иза заклонаПаузаШетачи, скакачи, испробавачи – етикетирање и предрасудеПаузаОсећања и шта са њимаПаузаЖеље и потребе

2. дан

Појединац и група – Сличности и разлике, Шта нам је заједничко? ПаузаЛиста одлукаПаузаАктивно слушање и Цртање једном оловкомПаузаСукоб и сарадња у односима: Ја-Ти поруке и Трагање за решењем

3. дан

Програм из угла деце, родитеља, просветних радникаПаузаСтрес и како се изборити са њим – Технике опуштањаПаузаОд негирања до опажања – психолошка прва помоћ, Сигурно и несигурно место, Прича о светлостиПаузаИгре за подстицање дечјег самопоштовања и Сређивање хаоса

Број учесника:

26

Трајање програма:

3 дана,   35 бодова

Цена: 3.900,00 динара по учеснику обуке

 У цену је урачунат материјал за рад са учесницима у току обуке, радна скрипта за сваког учесника обуке са описаним активностима за рад са децом (45 игара) и разрађеним сценаријима за 6 родитељских састанака, умножене листе, обрасци за евиденцију рада са родитељима и са децом и хонорари за ауторе и 2 водитеља семинара.

Подстицање дечјег самопоштовања путем кооперативне комуникације

Više o programu stručnog usavršavanja
Организатор програма:

Предшколска установа – дечји вртић Маштоленд, Радничка 18, Нови Сад, mastolend@yahoo.com, 021527780, 0641124927, 021527780

Душанка Мудринић, dusankamudrinic@yahoo.com, 021527780, 0641124927

Ибоја Гера, Магистар, Висока школа струковних студија за об.васп. НС; Драгана Бабић, -, ШОСО”Милан Петровић”са домом ученика Нови Сад;

Драгана Бабић, -, ШОСО”Милан Петровић”са домом ученика Нови Сад; Аница Дудварски, Специјалиста предшколске педагогије Радн, Дом здравља: „Бечеј„ Бечеј; Бисерка Вуњак Спасојевић, -, -; Тајана Дивилд, -, ПУ „Радосно детињство„ Нови Сад; Енике Тадић, -, Предшколска Установа „Лабуд Пејовић„ Бечеј; Арабела Варга, -, ОШ „Никола Тесла”, Бачка Топола;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Указати стручњацима и родитељима о друштвеном, професионалном и личном значају подстицања дечјег самопоштовања, њиховим оснаживањем за разумевање, планирање, примену и евалуацију посебних поступака у сарадњи вртића и породице.

Упућивање у различите начине примене Приручника за подстицање дечјег самопоштовања – ЈА,(аутора Гера Ибоје и Љубице Дотлић) и предложених активности за децу, васпитаче и родитеље. Указивање на значај три аспекта самопоштовања код деце, упознавање са: својим пореклом и припадношћу породици путем израде Породичног споменара (аспект Фамилијарности); својим телом, осећањима, речима и жељама, кроз израду и попуњавање и изграђивање односа према свом Личном ковчежићу (аспект приватности); и односом дечјих жеља, способности и права (аспект легитимности)

васпитач у предшколској установи

медицинска сестра – васпитач

стручни сарадник у предшколској установи

1. дан

Приче о имену Пауза Групна слика Пауза Ја као мала беба, Аутобиографија у стрипу ПаузаМатрица је метод-упознавање са Приручником, Варијације игара

2. дан

Игра именима, Лични ковчежић Пауза Огрлица од лепих речи, Шта радим кад ништа не радим, Упутство за срећу Пауза Играоница за децу и родитеље Пауза Представљање израђених сценарија за играонице, Рад са родитељима- изазови, добити, препоруке

3. дан

Теоријска основа приче о самопоштовањуПаузаДа сам поново дете… Шта си ти мислила кад си била мала о… Пауза Наш свет-наша заједница, Главни јунак приче

Богаћење сазнања васпитача и стручних сарадника о учењу изван вртића и могућностима коришћења ресурса из природног и културног окружења. Препознавање значаја непосредног контакта са аутентичним изворима сазнања за дечји развој и напредовање. Јачање компетенција васпитача и стручних сарадника за планирање, организацију и проширивање избора ресурса у локалној заједници и креирање прилика за учење у “животном окружењу”.

Развијање компетенција васпитача и стручних сарадника  за укључивање  родитеља као партнера у реализацији васпитно образовних активности изван вртића.

Број учесника:

28

Трајање програма:

Дана: 3 ,  Број бодова: 21.

Цена: 3.900,00 динара по учеснику обуке;

У цену је урачунат ЈА – Приручник за подстицање дечјег самопоштовања (у електронској форми) за сваког учесника обуке, сав материјал који користе учесници у току обуке и умножена упутства за праћење примењених активности након обуке, путни трошкови, хонорари аутора програма и хонорари два водитеља

PRIJAVA NA KURS

2 + 12 =

Maštolend