Тема Progress:

 

Прочитајте пример пројекта „Космичко путовање по Земљи у космичком броду“ Н.Н.Вересова (прилог 5.1.) и погледајте  презентацију активности са децом из вртића. (Прилог 5.2.)

Прилог 5.1.

Прилог 5.2. Презентација


 

Наредна три путовања реализују се на сличан начин као прво путовање. Примере тих активности са децом ћемо Вам презентовати током завршног сусрета. О термину завршног сусрета бићете накнадно обавештени.

 


Maštolend