Тема Progress:

Прочитајте сценарија за осму, девету и десету активност из чланка Николаја Н. Вересова које се налазе у прилогу 4.1. и додатке из бележака са семинара Н.Н.Вересова који су у прилозима 4.2. и 4.3.

 

4.1. Одломак из чланка Н.Н.Вересова


4.2. Портрет улице


4.3. Град


 

 

Maštolend