Тема Progress:

Укратко опишите улогу бајке „Три прасета„ у формирању појма дома код деце и развијању личног односа према њему као вредности. Објасните разлику између нивоа заплета и нивоа значења и зашто је то важно у овом програму.

Maštolend