Тема Progress:

Прочитајте четврту и пету активност из чланка Николаја Н. Вересова које се налазе у прилогу.

Прилог 3.1. – одломак из чланка


 

 

Maštolend