Тема Progress:

На основу претходних примера анализа пронађите у другој активности „Шта је
најдраже„ свих 10 принципа.
ПРИНЦИПИ У АКТИВНОСТИ  „ШТА ЈЕ НАЈДРАЖЕ“

Maštolend