Тема Progress:

Чек листа

за процену физичке средине у дворишту

Чему служи чек листа која је пред Вама?

Она није инструмент којим треба да процените шта Ваше вртићко двориште нема већ подстицај да размислите о томе шта бисте Ви могли да урадите да двориште испуни што више елемената са листе.

Једноставна је за коришћење, није оптерећена  набрајањима свих елемената који могу да се пронађу у појединим просторним целинама   али упућује на  најосновније материјале, опрему и играчке. Више детаља можете пронаћи у Кораку 2.2. -Просторне целине у дворишту.

Процените подстицаје у вашем дворишту на основу „Чек листе“ у прилогу.

Размислите како би ВИ могли да допринесете уређењу дворишта ?

Размислите да ли би  могли да  укључите децу  и како ?

Да ли у томе могу да учествују и родитељи и локална заједница?

Maštolend