Тема Progress:

У примерима који следе можете видети начине  за извођење истраживачких активности деце у различитим природним, културно историјским  и социјалним амбијентима, као специфичним срединама за учење. Док гледате презентацију активности са децом у Дунавском парку  и Музеју Војводине  у Новом Саду размишљајте о  сценарију за извођење активности. Шта се истражује, на који начин су деца и одрасли одабрали ресурсе изван вртића, како је текло истраживање, планирање од стране деце , улогу одраслих, ….

. Дунавски парк, Нови Сад


 Музеј Војводине, Нови Сад


 Погледајте два кратка видео материјала који приказују обе посете Музеју Војводине у Новом Саду.

Прва посета се односила на разговор са педагогом који је запослен у музеју. Она је дала одговоре деци на питања са којима су дошла у музеј. Главно питање је било  „како су људи некада овде живели?„

 

Након тога  је уследио разговор са децом у вртићу, ревидирање питања и нова дечја интересовања. Друга посета музеју била је оранизована по плану који су деца сама направила. Неко је истраживао архитектуру (посебно их је интересовало степениште), неко хаљине, накит, порцелан….Кочија и бицикл су заинтересовали велики број деце…Позвали смо у музеј сликарку Мају и професора ликовног васпитања Угљешу да подрже децу у уметничком стваралаштву.


Maštolend