Тема Progress:

 

Упутство за организацију простора и почетак  активности?

Активности са децом у групи је могуће реализовати ако је минималан број је 6-оро, а максималан 32 деце. Када је група бројнија препоручује се да се подели на две.

Мешовите  групе су функционално добре. Млађа деца ће интензивније напредовати, јер је у мешовитој групи комуникација и кооперација добра и брже долазе до зоне наредног развоја млађа деца. Ово је предност мешовите групе.

Програм је испробан у раду са децом са сметњама у интелектуалном развоју. Резултати развоја су били исти као и код остале деце, зато што је рађено на формирању интелектуалних способности. За децу са сметњама само треба више времена. (Са слепом децом на пример модели нису били графички, већ су радили концима)

За сваку активност предвиђено је да се раде један дан у недељи, а трајање саме активности колико траје дечије интересовање или да се дође до одговора. За реализацију активности једна недеља размака је довољна. Детету ће се чинити да то већ зна, а у ствари ће се само сећати.

Када неко дете пропусти активност и поново дође у вртић онда почињемо активност на следећи начин: деца из групе се позивају да се присете шта су претходни пут радила и позива се једно дете које жели да понови оно чега се сећа. На тај начин се брзо понавља активност. Ако је оно дете које ју је пропустило схватило, онда је све у реду, а ако није, онда са њим радимо индивидуално.

Може и на други начин. Васпитач излази из своје улоге и седа поред детета које је пропустило активност, док друго дете прича. Седи поред њега и питањима проверава колико је разумело. Васпитач је онај који је последњи разумео. После тога се прелази на следећу активност. Нигде не журимо радимо темпом детета.

Понекад дете не жели да ради одређену активност. Не мора, може да се бави нечим другим. Међутим, активност је тако структуирана да дете ипак за неколико минута долази само у њу.

За записе потребне током активности не користимо таблу, него правимо књигу и за годину дана имамо уџбеник. Добија се на крају као резултат и јединствен је. Не личи ни на један други.

Свако дете такође прави своју малу књигу. То што је у малој књизи може да се не слаже са оним што је у великој, што је такође у реду.

За велику књигу може да се користи папир величине хамера и након завршене активности остаје на зиду у соби, доступан стално деци.

За мале књиге деци се обезбеди папир А4 формата (блок бр.4) и  цртежи се чувају у фасциклама, корицама као збирка за свако дете посебно.

И једној и другој књизи дете се може враћати када год пожели и доцртавати оно што жели.

Због потребе да цртају потребно је организовати простор тако да је детету згодно да црта, на столу, столици или слично, као и да има увид јасан на велику књигу и шта се на њој дешава.

Програм се реализује кроз 11 активности:

 •  Где живи човек?
 •  Шта ми је најдраже?
 •  Шта је то Земља?
 •  Шта је то дом?
 •  Дом у којем ми живимо
 •  Моја кућа – мој пријатељ
 •  Улице и људи
 •  Име моје улице
 •  Портрет улице
 •  Градови у којима живимо
 •  Домовина

Ово чини први део програма. За неке активности може се према дечјим интересовањима продужити ток активности на цео дан или више дана.


Maštolend