Тема Progress:

У претходним корацима смо Вам указали на значај коришћења простора и инститција изван вртића у ВОР-у  и  за стицање диспозиција за целоживотно учење.  У наредном кораку Вам нудимо идеје и сценарио за реализацију програма у природи и установама културе и уметности.

У овом програму  подстичемо   активности са децом  изван вртића са циљем истраживања неког проблема или питања које су деца и васпитачи започели у вртићу и проширили на аутентична места у локалној заједници како би дошли до сазнања. Користимо различите ресурсе и просторе у заједници који  су инспиративни  за децу и одрасле да истражују и пронађу аутентична решења.

Није у потпуности применљив на остале видове сарадње са локалном заједницом које смо навели у ППТ презентацији у кораку 1.1.

 


Maštolend