Тема Progress:

Организација изласка деце из вртића захтева добру припрему како би била безбедна, успешна и сврсиходна. У наредним корацима упознаћемо Вас са фазама организације учења изван вртића (припрема, реализација и рефлексија).

Мере безбедности приликом излажења из вртића су најважнији задатак васпитача. Безбедност деце приликом активности које се изводе изван вртића је на првом месту

1. Васпитач пре првог изласка деце из вртића планира да организује припремне                                         активности  које имају циљ:

  • Да деца стекну искуство кретања улицом у групи. За то је најбоље да први изласци на улицу буду у непосредној близини вртића и краћег временског трајања. Тек када се деца буду осећала сигурно на улици могу се планирати дуже шетње до удаљенијих локација.
  • Да освесте  основна правила учешћа пешака у саобраћају. Пројекат везан за саобраћај претходи свим активностима у којима деца излазе изван објекта. Садржаји који се нуде деци треба да буду примерени дечјим когнитивним способностима.
  • Да се деца оснаже у сналажењу у непознатом простору и оријентацији.

2. Потребно је обезбедити довољно одраслих особа које прате децу на отвореном

  • Укључити породицу и партнере из локалне заједнице;
  • Обезбедити оптималан број одраслих који прате децу ;
  • Упознати пратиоце  шта се од њих очекује везано за безбедност деце.

3. Пре изласка са децом на терен васпитач мора да процени простор у који планира да их                      изведе. Задатак му је да обиђе  локацију пре него што са децом кренете на њу. Пажљивим                     прегледом подручја и материјала за игру на отвореном спречићете могућност                                          непредвиђених ситуација и опасности за децу. Обиђите сва места где ће деца боравити,                      просторе за игру и истраживање и анализирајте их са аспекта сигурности. При томе Вам                     може помоћи чек листа коју смо направили током вишегодишњег   примењивања програма.

 

Погледајте нашу чек листу са предусловима за контролу ризика приликом  излазака  са децом изван вртића. На овој чек листи допишите које би мере безбедноси могли још уврстити. Консултујте се са колегама на форум групи о томе. Мислимо да је брига о безбедности деце изван вртића један од разлога због којег ретко можете видети децу предшколског узрат да се играју и истражују са својим васпитачима на улицама, у парковима, институцијама културе, образовања… Мислимо да уз добар план, увиђање значаја игара са ризицима  и јасних  мера безбедности коришћење богатства подстицаја за учење изван вртића неће бити реткост.

 

ЧЕК ЛИСТА ЗА КОНТРОЛУ РИЗИКА  ТЕРЕНА ЗА БОРАВАК ДЕЦЕ  ИЗВАН ВРТИЋА ……
Да ли су површине на којима ће се деца играти очишћене од стакла, оштрих предмета, смећа и сл.? ……
Да ли васпитачи могу имати преглед над свом децом? ……
Да ли су места за игру довољно удаљена од саобраћаја и паркинга? ……
Има ли на терену/постоје ли рупе или шахтови на којима деца могу да се повреде? ……
Да ли у близини постоји језеро, базен или река који нису обезбеђени? ……
Да ли постоје оштри предмети и зарђали материјали? ……
Да ли су клупе и справе за игру исправне? ……
Да ли су крошње дрвећа безбедне тј. нема поломљених грана изнад простора где бораве деца? ……
Да ли постоји вода за пиће и прање руку? ……
Да ли постоји тоалет који задовољава хигијенске прописе? ……
Да ли постоји место заштићено од директног сунца (хлад, летњиковац, надстрешница итд.)? ……
Да ли у близини постоји место где се може склонити од кише? ……

 


Maštolend