Тема Progress:

Уколико сте успешно урадили претходне задатке неће Вам бити тешко да анализирате свих десет карактеристика програма и у виду кратких одговора напишете да ли, и како кроз њих препознајете отвореност, флексибилност, вариабилност програма и игровни карактер. Одговоре унесите у предвиђена поља. Тест показује да сте разумели основна полазишта, циљеве и карактеристике програма и да можете да пређете у следећу недељу обуке. Доле, у наставку, можете приступити тесту.

Уколико сте успешно урадили претходне задатке неће Вам бити тешко да анализирате свих десет карактеристика програма и у виду кратких одговора напишете да ли, и како кроз њих препознајете отвореност, флексибилност, вариабилност програма и игровни карактер.

Молимо Вас да Ваша размишљања унесете одговоре у предвиђена поља


 

Maštolend