Тема Progress:

Да би се реализовали постављени циљеви програма „Планета Земља је наш дом“ неопходно је проучити, разумети и реализовати теоријске основе и активности са децом из програма „Ми смо Земљани“ Н.Н.Вересова. Молимо Вас да пажљиво  прочитате препис из бележака са истоименог семинара који је у прилогу.

Од разумевања теоријских полазишта програма, који су дати у прилогу број 1, зависиће колико ћете бити успешни у наредним  корацима, те Вас молимо да овом задатку посветите довољно времена. Уз тај материјал постоји и презентација која указује на најважније елементе програма.

 


Maštolend