Тема Progress:

 

Ако сте добро проучили теоријска полазишта на којима је грађен еколошки програм „Ми смо земљани“, прочитајте одломке из  чланака Николаја Н. Вересова у којима објашњава свој хуманистички приступ екологији; и његову важност за формирање еколошке свести.

 

Одломак  из чланка  „Наш дом је Земља“


Maštolend