Садржај прве недеље курса:

  • Приказ теоријских полазишта програма
  • Приказ хуманистичког приступа екологији Н.Н. Вересова
  • Приказ карактеристика програма ”Ми смо Земљани” Н.Н. Вересова

 

 


Maštolend