У претходној недељи сте се упознали са:

  • Tеоријским полазиштима и значајем учења изван вртића;
  • Стратегијама учења и могућностима коришћења ресурса из локалног окружења;
  • Облицима рада приликом реализације васпитно-образовних активности изван вртића.
  • Припремним активностима за излазак из вртића
  • Сценаријем за излазак из вртића и специфичним срединама за учење
  • Значајем   игара са ризицима и улогама одраслих у осамостаљивању деце

У наредним корацима ћемо промишљати о дворишту вртића

 Maštolend