УВОД

Семинар ”Учење кроз истраживања изван вртића” има за циљ оснаживање васпитача и стручних сарадника за развијање пројектa са децом и родитељима изван вртића, и корешћење локалне средине као инспиративног ресурса и места учења деце и одраслих.

Подржава Основе програма предшколског васпитања и образовања и пројектни приступ учењу у оквиру кога су интегрисане различите стратегије учења, као што су: учење кроз истраживање, учење кроз игру, учење засновано на имагинацији, учење кроз решавање проблема, искуствено и ситуационо учење.

Знања која ћете добити на овом семинару не представљају ништа што већ нисте знали или чули. Желимо да током истраживачких активности са децом изван вртића, у наредне три недеље осетите добити за вас, децу и родитеље кроз лично искуство , .

Не треба ни једном васпитачу и родитељу објашњавати како деца најлакше уче искуствено, путем чула, у додиру с предметима, појавама, природом….

Међутим, поставља се питање зашто деца у вртићима првенствено уче у затвореном простору. Зашто уче о трави у соби вртића кад би много више научила да изађу напоље и  боса трче по њој.

Рани узраст је период најактивнојег можданог развоја у коме искуства имају пресудну улогу и у коме је деци потребно да су активна, заиграна, запитана и да имају разноврсне могућности за истраживање света у коме живе.

Како Ви  видите дечје  учење  и своју улогу?

Да ли вам деца свакодневно седе у полукругу,   на тепих или на столицама  а Ви их  подучавате   на одређене теме?

Ако желимо да деца развију своје  потенцијале  немојмо им давати знања у готовом облику ( знања до којих она  нису сама  долазила). Деца  такве  садржаје науче напамет и после извесног времена већину информација забораве. Знање и разумевање се граде активно у активностима које имају смисла за дете. Дете учи истражујући  сопствене претпоставке, испробава, мења, поставља питања, замишља, уочава образце, испробава решења. Дете истражује и свој социјални и лични идентитет. Основа за учење су добробит, делање и односи.

То најбоље можемо остварити ако омогућимо деци да буду активна и да се играју. Деца су бића игре.Кроз њу остварују све димензије добробити. Осећају се добро, граде лични идентитет, самопоштовање, радозналост,когнитивне и емоционалне капацитете, креативност, саморегулацију, осећање припадности… Велику ствар ћемо учинити за  децу ако их осамосталимо да се снађу у различитим ситуацијама, да промишљају и да су запитана. Зачуђео дете је дете које  развија своје потенцијале и  предиспозиције за целоживотно учење. А игра на отвореном, у дворишту или у природи је незаменљив извор дечје упитаности.  

Идеја нам је да током програма откривамо могућности  које пружа локално окружење у којем се налази  Ваша установа за излазак деце, игру и планирано учење. Да разменом идеја и искустава  изградимо начине  да  излазак изван вртића постане  уобичајена појава и сигуран, безбедан, квалитетан начин организовања васпитно-образовних активности за добробит деце.

Шта добијате овим програмом?

  • Обогатићете сазнања о могућностима коришћења ресурса из природног и културног окружења.
  • Уверити се у значај непосредног контакта са аутентичним изворима сазнања за дечји развој и напредовање.
  • Научити да планирате, организујете и проширите избор ресурса у локалној заједници и креирате прилика за учење у ”животном окружењу”.
  • Добићете модел за укључивање родитеља као партнера у реализацији васпитно-образовних активности изван вртића.
  • Развићете компетенције за сарадњу са партнерским организацијама и експертима из локалне заједнице.

Поред тога понудићемо вам примере успешних домаћих и иностраних пракси конципираних на учењу кроз  истраживање  изван вртића.Maštolend