ДОБРО ДОШЛИ НА  ПРОГРАМ „УЧЕЊЕ  КРОЗ ИСТРАЖИВАЊА  ИЗВАН ВРТИЋА„

Поштовани учесници семинара ,,Учење кроз истраживања изван вртића“ молимо Вас да током реализације програма, у контексту пандемије корона вируса, поштујете мере предострожности и препоруке ваше установе, Института за јавно здравље , Кризног штаба и Министарства просвете како би боравак деце и одраслих у вртићима био безбедан.

ЖЕЛИМ ВАМ УСПЕШНО ПОХАЂАЊЕ  ПРОГРАМА. УКОЛИКО ИМАТЕ БИЛО КАКВЕ ТЕШКОЋЕ СЛОБОДНО НАС КОНТАКТИРАЈТЕ НА МЕЈЛ: seminari.mastolend@gmail.com

Упутство за коришћење платформе за учење

 

Основне информације о програму

Назив програма: Учење кроз истраживање изван вртића
Организатор програма: Предшколска установа – дечји вртић ”Маштоленд”, Радничка 18, Нови Сад
Особа за контакт: Душанка Мудринић, Ресавска 4, 0641124927, mastolend@yahoo.com
Аутор програма: Душанка Мудринић, педагог, ПУ дечји вртић ”Маштоленд”
Реализатори:
  • Душанка Мудринић, педагог, ПУ „Маштоленд”, Нови Сад;
  • Дуња Тасевски, васпитач, ПУ „Маштоленд”, Нови Сад;
  • Слађана Лалошевић, васпитач ПУ „Маштоленд”, Нови Сад;
  • Иван Сакан, васпитач, ПУ „Маштоленд”, Нови Сад
Област: П2
Компетенција: К3
Општи циљеви: Оснаживање васпитача и стручних сарадника у реализацији васпитно образовних активности изван вртића и коришћење ресурса у природи и локалној заједници за реализацију програмских циљева.
Специфични циљеви: Богаћење сазнања васпитача и стручних сарадника о учењу изван вртића, и могућностима коришћења ресурса из природног и културног окружења. Препознавање значаја непосредног контакта са аутентичним изворима сазнања за дечји развој и напредовање. Јачање компетенција васпитача и стручних сарадника за: планирање, организацију и проширивање избора ресурса у локалној заједници, и креирање прилика за учење у ”животном окружењу”. Развијање компетенција васпитача и стручних сарадника за укључивање родитеља као партнера у реализацији васпитно образовних активности изван вртића. Јачање компетенција професиналаца за сарадњу са партнерским организацијама и експертима из локалне заједнице.
Теме програма: Теоријскa полазиштa програма са акцентом на подршку добробити детета кроз пројектни приступ учењa;Значај подршке дечјој иницијативи и аутономији  и улога одраслих у осамостаљивању деце;Припремнe активности за развијање пројеката изван вртића;Сценариo за излазак из вртића;Специфичнa средина за учење и развијање пројеката са децом;Облици рада приликом реализације васпитно-образовних активности изван вртића;Припремнe активности за излазак из вртића;Сценариo за излазак из вртића и специфична средина за учење;Значај игара са ризицима и улога одраслих у осамостаљивању деце;Просторнe целинe у дворишту;Примери пројеката са децом у дворишту;Чек листа за процену физичке средине у дворишту;Практични рад – Промишљање перспективе детета
Циљна група:
  • Васпитач у предшколској установи,
  • Стручни сарадник у предшколској установи,
  • Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник).
Број учесника у групи: 30
Трајање програма: 3 недеље, 16 сати, 16 бодова (укупно време рада: мин.)
Језик: Хрватски
Остали језик: Српски
Електронски: Да
Цена по учеснику и спецификација цене: 2.500,00 динара (У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција радног материјала, трошкови организације завршног сусрета.)

Maštolend